Junior Brielle - Love

Informacje o utworze


Edycja: 297
Reprezentował: IMAGES Norwegia
Menadżer: NowPaKo
Zajęte miejsce: 12. w finale
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Shien,