Mia Diekow - Black Beauty

Informacje o utworze


Edycja: 71
Reprezentował: IMAGES Niemcy
Menadżer: ...
Zajęte miejsce: 1. w finale
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Dżek, Ochre, Kowal,