176. EuroSongsPaństwo
IMAGES Australia
Miasto
Perth
Start rezerwacji
Start półfinału
Start finału
Zwycięzca
Piosenka
Menadżer
Ilość uczestników
23
Państwa rezygnujące
IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES
Państwa powracające
Wyniki Przyznane Nagrody