Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które podali oni osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

Definicje

Serwis – serwis internetowy „eurosongs.pl”, prowadzony pod adresem https://www.eurosongs.pl

Serwis zewnętrzny – strony internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

Administrator Serwisu/Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna „Jacek Kubiak” zamieszkała w Winterthur, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w postaci plików zamieszczanych na urządzeniu użytkownika

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych warunków fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych czynników, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, wyświetlanie, wykorzystywanie ujawniania przez wysyłanie, rozpowszechnianie lub inne, takie jak udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Profilowanie - to rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, polegający na wykorzystaniu takich informacji do oceny pewnych cech danej osoby, takich jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje, zainteresowania, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się.

Zgoda - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza dobrowolne, precyzyjne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą. Może ona zostać wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, a dotyczy to danych osobowych danej osoby.

Naruszenie ochrony danych osobowych - incydent, w którym bezpieczeństwo danych osobowych zostaje naruszone, co prowadzi do przypadkowego lub nielegalnego zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieautoryzowanego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przetwarzanych, przechowywanych lub przesyłanych.

Pseudonimizacja - sposób przetwarzania danych osobowych, który uniemożliwia ich przypisanie konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. W takim przypadku dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi, które uniemożliwiają ich powiązanie z zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Anonimizacja danych - proces operacji na danych, który jest nieodwracalny i powoduje zniszczenie lub nadpisanie "danych osobowych", co uniemożliwia ich identyfikację lub powiązanie z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Przetwarzanie Danych Osobowych

Jesteśmy administratorem danych osobowych naszych użytkowników, co oznacza, że jeśli masz konto na naszej stronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, adres IP. Jesteśmy również administratorem danych osobowych osób zapisanych do naszego newslettera.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

* zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
* zgodnie z naszą polityką prywatności,
* w celu umożliwienia nawiązania kontaktu między Tobą a nami, zawarcia umowy, jej zmiany lub rozwiązania, a także w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
* w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na stronie internetowej, udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkowników i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, o ile użytkownicy wyrazili na to zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się z poszanowaniem praw i wolności użytkowników,
* w celu realizacji Twojej zgody, np. na otrzymywanie newslettera po rejestracji na stronie lub wypełnieniu formularza kontaktowego.

Zastosowanie profilowania, czyli podejmowanie decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, nie ma wpływu na Twoje prawa i obowiązki (szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w § pliki cookies).

Masz prawo w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę można kierować na adres e-mail: jkubiak26@gmail.com.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również po rozwiązaniu umowy lub po wycofaniu przez Ciebie zgody, o ile wymaga tego prawo. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom ścigania). Nie przekazujemy Twoich danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Aby zagwarantować najwyższy poziom ochrony Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie danych oraz kontrola dostępu. Dzięki tym środkom minimalizujemy ryzyko ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych. Wszyscy, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, to tylko osoby wyraźnie przez nas upoważnione lub nasi zaufani współpracownicy, którzy przetwarzają Twoje dane.

§3 Pliki cookies

Pliki cookies służą do identyfikacji użytkownika, co umożliwia dopasowanie treści witryn internetowych, z których korzysta, do jego potrzeb. Poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika, pliki te umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody dla użytkowników korzystających z naszych serwisów internetowych i optymalizować je z myślą o potrzebach naszych użytkowników.

Na naszych stronach internetowych (www.eurosongs.pl) używamy plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje za pomocą plików cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu, zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorujemy informacje o użytkownikach za pomocą narzędzi Google, takich jak Google Analytics czy Google AdWords, udostępnionych przez firmę Google, które rejestrują zachowanie użytkowników na stronach internetowych oraz analizują konwersję Google.

Współpracujemy z firmą Google i korzystamy z narzędzi analitycznych Google w celu ulepszania oferowanych przez nas usług. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną Polityką Prywatności Google, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, dostępną pod linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookie:

* "Niezbędne" pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, takie jak uwierzytelniające pliki cookie, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia tożsamości w ramach serwisów.

* Pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak pliki cookie wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisów.

* "Wydajnościowe" pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i serwisów.

* "Funkcjonalne" pliki cookie, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, takie jak wybrany język lub region, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp.

* "Reklamowe" pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookie jest dostępna na stronie www pod poniższym linkiem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, płeć i inne, są zbierane jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając dany formularz kontaktowy lub rejestracyjny wyraźnie wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie danej zgody. Powyższe dane są przechowywane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej umowy/funkcji w ściśle określonym czasie zgodnie z wyrażoną przez użytkownika zgodą. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmian w swoich danych osobowych oraz cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. Udzielenie zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

Na naszych witrynach internetowych udostępniamy linki do różnych kanałów Social Media, takich jak Facebook, YouTube czy Spotify. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz zmianami w zakresie ochrony danych osobowych na stronach naszych Partnerów. Należy zauważyć, że nasza współpraca z tymi podmiotami nie daje nam wpływu na zawartość ani funkcjonowanie ich serwisów. Wymienione serwisy działają niezależnie od nas i samodzielnie ustalają zasady ochrony prywatności. Pragniemy podkreślić, że każdy z tych podmiotów to oddzielny serwis i zawsze należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności oraz zastanowić się, czy akceptuje się przedstawione przez nie zasady.