238. EuroSongsPaństwo
IMAGES Belgia
Miasto
Bruksela
Start rezerwacji
Start półfinału
Start finału
Zwycięzca
Piosenka
Menadżer
Ilość uczestników
39
Państwa rezygnujące
IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES
Państwa powracające
IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES
Wyniki Przyznane Nagrody