256. EuroSongs


IMAGES
Państwo IMAGES Norwegia
Miasto Bodø
Zwycięzca IMAGES Holandia
Piosenka PALMY - Mae keiyw
Menadżer WrednyOlek
Liczba uczestników 0
Państwa rezygnujące
IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES
Państwa powracające
IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES IMAGES

Terminarz:
  • Początek zgłoszeń
  • Start głosowania w finale
  • Wyniki