Amarand


Edycja Państwo Artysta Piosenka
Finał Msc.
Finał Pkt.
Półfinał Msc.
Półfinał Pkt.