Kowal


Liczba udziałów w konkursie: 291
Procent utworów w finale: 92,76%
Liczba zdobytych nagród specjalnych: 7
Kowal - zdobyte nagrody

Najczęściej rezerwowane państwa

1 Wielka Brytania Wielka Brytania 15
2 Polska Polska 12
3 Szwajcaria Szwajcaria 8
4 Luksemburg Luksemburg 7
5 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 6

Najczęściej rezerwowane strefy

1 Wielka Brytania Irlandia 18
2 Polska 12
3 Francja Szwajcaria Monako 10
4 Holandia Belgia Luksemburg 10
5 Norwegia Szwecja 9


Najwięcej punktów otrzymanych:

1 Abzel 38
2 Kerby 34
3 XCryoxx 33
4 Joel 31
5 peterek 29
6 Miszaelo 28
7 James 26
8 marcellele 24
9 DaVinci 24
10 NowPaKo 24

Najwięcej punktów otrzymanych:

1 Rosja Rosja 34
2 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 32
3 Francja Francja 31
4 Liechtenstein Liechtenstein 29
5 Hiszpania Hiszpania 28
6 Wielka Brytania Wielka Brytania 28
7 Estonia Estonia 24
8 Luksemburg Luksemburg 23
9 Dania Dania 23
10 Białoruś Białoruś 22

Najwięcej punktów przyznanych:

1 alekso33 34
2 andalouse 29
3 Abzel 27
4 James 25
5 Qba 25
6 NowPaKo 23
7 Jax 21
8 Polarios 19
9 Azet 17
10 laitur 17

Najwięcej punktów przyznanych:

1 Francja Francja 29
2 Islandia Islandia 23
3 Andora Andora 22
4 Irlandia Irlandia 21
5 Norwegia Norwegia 18
6 Szwecja Szwecja 18
7 Białoruś Białoruś 17
8 Grecja Grecja 17
9 Australia Australia 16
10 Kazachstan Kazachstan 15

Mapa państw rezerwowanych przez menadżera Kowal