Konto Premium

Aby skorzystać z tej funkcjonalności, musisz posiadać konto premium.


Jak uzyskać konto premium?
Zagłosuj w finale / półfinale aktualnej edycji
Zagłosuj w nagrodach dodatkowych (dotyczy finału)
Zagłosuj w notowaniu Hit Listy

Funkcjonalność dostępna jest tylko dla aktywnych i zaangażowanych w konkurs użytkowników.