Dushko moya

MniShek

Edycja: 308
Reprezentował: IMAGES Ukrainę
Menadżer: Lenx
Zajęte miejsce: 13. w finale