Augustine - Wishful Thinking


Edycja: 309
Reprezentował: IMAGES Szwecję
Menadżer: NowPaKo
Zajęte miejsce: 9. w finale
Średnia ocena:
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Miszaelo, Ekwi, Kerby,