Zimbru - Divination


Edycja: 311
Reprezentował: IMAGES Rumunię
Menadżer: NowPaKo
Zajęte miejsce: 10. w finale
Średnia ocena:
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Garrow, swrk, Joel, Kerby, Przewdzing,