CHAILD - Artificial


Edycja: 314
Reprezentował: IMAGES Luksemburg
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 5. w finale
Średnia ocena:
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Przem, dabi., Kerby, Ochre, Estrella, DaVinci, Kowal,