Pe gadol

Ohad Shragai

Edycja: 327
Reprezentował: IMAGES Liban
Menadżer: Azet
Zajęte miejsce: 6. w finale