Rein - Off The Grid


Edycja: 327
Reprezentował: IMAGES Norwegię
Menadżer: NowPaKo
Zajęte miejsce: 2. w finale
Średnia ocena:
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Przem, Ochre, Joel,