Lie Ning - Tonight


Edycja: 330
Reprezentował: IMAGES Niemcy
Menadżer: NowPaKo
Zajęte miejsce: 5. w finale
Średnia ocena:
Menadżerowie, którzy lubią ten utwór:
Ochre, Miszaelo, Kowal, Joel,