Palmer - Syndrome


Edycja: 281
Reprezentował: IMAGES Francję
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 1. w finale
Średnia ocena: