Harrison Storm - Feeling You


Edycja: 284
Reprezentował: IMAGES Australię
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 13. w finale
Średnia ocena: