Tomboy

INÜIT

Edycja: 285
Reprezentował: IMAGES Francję
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 1. w finale