Beau Battant - Dance Alone

Austria Austria,


Edycja: 277
Reprezentował: IMAGES Austria
Menadżer: Kowal
Zajęte miejsce: 11. w finale
Średnia ocena: