San Paidi

Sophia Patsalides

Edycja: 277
Reprezentował: IMAGES Grecję
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 12. w finale