Empty Blockings

Amanda Mair

Edycja: 267
Reprezentował: IMAGES Szwecję
Menadżer: Sveta
Zajęte miejsce: 1. w finale