Nakon Dana Tog

LUCE

Edycja: 166
Reprezentował: IMAGES Macedonię Północną
Menadżer: Estrella
Zajęte miejsce: 5. w finale
Pochodzenie: Chorwacja Chorwacja