Mashehu Aher (Holeh Likhrot Halaila)

Ran Danker

Edycja: 293
Reprezentował: IMAGES Liban
Menadżer: Azet
Zajęte miejsce: 11. w finale