Grace Cambria - Come Nelle Favole


Edycja: 297
Reprezentował: IMAGES San Marino
Menadżer: Przewdzing
Zajęte miejsce: 18. w półfinale
Średnia ocena: