Fleur East - Favourite Thing


Edycja: 302
Reprezentował: IMAGES Irlandię
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 9. w finale
Średnia ocena: