Gabriela Richardson - Crime


Edycja: 304
Reprezentował: IMAGES Hiszpanię
Menadżer: dabi.
Zajęte miejsce: 15. w finale
Średnia ocena: