Webada't A'eish

Diana Karazon

Edycja: 40
Reprezentował: IMAGES Jordanię
Menadżer: Ullo
Zajęte miejsce: 18. w finale