125. EuroSongsPaństwo
IMAGES Dania
Miasto
Ålborg
Start rezerwacji
Start półfinału
Start finału
Zwycięzca
Piosenka
Menadżer
Ilość uczestników
18
Państwa rezygnujące
IMAGES IMAGES
Państwa powracające
Wyniki Przyznane Nagrody