Jak działa konkurs EuroSongs?


 1. Zapoznaj się ze szczegółami regulaminu EuroSongs. Pozwoli Ci to zrozumienić panujące zasady, wysłać prawidłowe zgłoszenie oraz uniknąć dyskwalifikacji. Regulamin dostępny jest w kolejnym akapicie.
 2. Fundamentalną zasadą konkursu jest dokładne przesłuchanie wszystkich utworów. Zasada ta tyczy się zarówno głównego konkursu jak i preselekcji organizowanych na naszej facebookowej grupie. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować będzie wyrzuceniem z konkursu.
 3. Aby móc wziąć udział w konkursie musisz dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Grupę na Facebooku znajdziesz TUTAJ. Polecamy również dołączyć do grupowego czatu na Messenger.
 4. Zarezerwuj jedno z dostępnych państw. Państwo rezerwujemy tylko na jedną edycję.
 5. Państwa dostępne w konkursie podzielone są na strefy muzyczne. Przykładowo: Mołdawia, Rumunia i Bułgaria są w jednej strefie. Rezerwując Mołdawię można wystawić utwór z tego regionu. Strefy muzyczne znajdziesz TUTAJ.
 6. Poszukaj nieznanego szerszej publiczności utworu, który spełnia regulamin naszego konkursu. W konkursie wystawiamy utwory, które sami słuchamy. Zamysłem konkursu jest dzielenie się muzyką, która nam się podoba.
 7. Zgłoś utwór na stronie internetowej eurosongs.pl oraz na grupie na Facebooku pod postem z aktualną edycją.
 8. Pilnuj terminów. Aktualny terminarz znajdziesz na naszej stronie internetowej i/lub na grupie na Facebooku.
 9. Przesłuchaj wszystkie piosenki i zagłosuj zgodnie ze swoim gustem. Niedopuszczalne jest głosowanie „koleżeńskie”.
 10. Nie zdradzaj swoich głosów i poczekaj na wyniki.
 11. Wystawiaj dobre, nieznane, ciekawe i jakościowe utwory i wygrywaj!
 12. Zapoznaj się z dobrymi radami, które starsi koledzy zostawili nowicjuszom: TUTAJ.

Regulamin konkursu EuroSongs


 1. Konkurs
  1. Aby móc uczestniczyć w Konkursie EuroSongs, konieczne jest posiadanie prawdziwego, wiarygodnego konta na portalu Facebook oraz dołączenie do grupy konkursowej na tym portalu.
  2. Do udziału w Konkursie dopuszczonych zostało 57 państw. Listę państw znajdziesz tutaj TUTAJ. Zwycięzca poprzedniej edycji może zarezerwować państwo z całego świata.
  3. Uczestnik może zmienić kraj, który sobie zarezerwował tylko przed wysłaniem prawidłowego zgłoszenia.
  4. Uczestnik, który nie odda głosów w terminie zostaje zdyskwalifikowany.
  5. Jednokrotne nieoddanie głosów finałowych łączy się z zamrożeniem udziału uczestnika w następnej edycji. W przypadku organizacji rund półfinałowych:
   1. gdy uczestnik nie odda głosów w półfinale, ale odda w finale - ma prawo wystartować w następnej edycji
   2. gdy uczestnik nie odda głosów zarówno w półfinale, jak i w finale - zostaje zamrożony jego udział w następnej edycji
  6. Po zakończeniu edycji wszyscy tracą swoje państwa i wraz z nową edycją rusza wyścig o nowe państwa.
  7. Zabrania się rezerwacji państwa bez zgłaszania się w edycji. Brak wybranego utworu po uprzedniej rezerwacji państwa w dwóch edycjach z rzędu skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie na jedną edycję.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do wyrzucenia z konkursu osoby, która notorycznie nie oddaje głosów w konkursie lub rezerwuje państwa a nie zgłasza utworów.
 2. Zgłoszenia
  1. Aby móc uczestniczyć w Konkursie, należy zarezerwować państwo w wyznaczonym czasie za pomocą szybkiej rezerwacji państw (działa przez pierwsze 7 minut edycji) lub zwykłego formularza do rezerwacji państw.
  2. Aby wziąć udział w edycji, każdy uczestnik musi najpierw zarezerwować państwo. Następnie uczestnik wysyła zgłoszenie i udostępnia je również na grupie facebookowej pod odpowiednim postem z edycją. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
   • nazwę wykonawcy (zapis tylko w alfabecie łacińskim z odpowiednimi znakami diakrytycznymi)
   • nazwę utworu (zapis jw.)
   • link do propozycji na YouTube (jeśli piosenki nie ma na tym serwisie - może być inny link)
   • link do propozycji na Spotify (jeśli piosenki nie ma na tym serwisie - nie wypełniamy)
   • dowód na pochodzenie artysty z danej strefy muzycznej - powinien być z zaufanego źródła. Nie akceptujemy strony popnable.com oraz fanowskich wikipedii bez załączonych cytatów do dowodu pochodzenia.
  3. W przypadku, gdy nazwa artysty/-ów lub utworu oryginalnie złożone jest ze zmodyfikowanych znaków alfabetu łacińskiego (diakrytycznych), wymaga się od uczestnika wpisywania takich znaków w zgłoszeniu.
 3. Piosenka i reprezentant
  1. Zabrania się zgłaszania:
   • utworów, które brały udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, a także w narodowych preselekcjach do tego konkursu
   • utworów, które brały udział w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci i w narodowych preselekcjach do tego konkursu
   • coverów
   • piosenek korzystających z sampli innych utworów, które nie spełniają regulaminu EuroSongs
   • utworów, które brały już udział w EuroSong lub EuroSongs (z wyłączeniem piosenek, które pojawiły się w preselekcjach),
   • utworów prezentowanych w komercyjnych stacjach radiowych lub/i telewizyjnych stacjach muzycznych (tj. Eska, Radio ZET, RMF FM, RMF MAXX, Złote Przeboje, Eska TV, VIVA Polska, MTV Polska, 4FUN.TV); dotyczy to również wszelkiego rodzaju przeróbek i remixów, które prezentowane były w wyżej wymienionych stacjach radiowych i telewizyjnych
  2. Dopuszcza się wersje instrumentalne piosenek oraz utwory acapella wykonywane przez jednego artystę lub zespół
  3. Dopuszcza się współczesne interpretacje tradycyjnej muzyki ludowej
  4. Ten sam wykonawca nie może być reprezentantem dla dwóch lub więcej państw w trakcie jednej edycji
  5. Dopuszcza się zgłaszanie artystów, którzy stale mieszkają i tworzą w kraju ze strefy muzycznej, do której należy uczestnik, a nie mają obywatelstwa tego kraju. W przypadku, gdy artysta posiada korzenie (przynajmniej jedno z rodziców musi mieć pochodzenie, tj. 50% pochodzenia artysty), lub gdy urodził się w danym państwie, również można go zgłosić
  6. W trakcie trwania okresu preselekcyjnego, nie ma możliwości zmiany raz wybranego utworu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy utwór jest niezgodny z Regulaminem Konkursu.
  7. W przypadku, gdy ten sam artysta (lub piosenka) został zgłoszony przez wielu użytkowników, pierwszeństwo ma osoba, która opublikowała piosenkę jako pierwsza.
 4. Głosowanie
  1. Poprawne głosy należy wysłać w wyznaczonym do tego celu czasie.
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia poprawnych głosów.
   • głosy muszą zawierać punktację w skali eurowizyjnej w kolejności od 12 w dół (tj. 12, 10, 8, ... 3, 2, 1)
   • nie można głosować na siebie
  3. Głosujemy po dokładnym i rzetelnym przesłuchaniu całej stawki piosenek. Najlepszej piosence przyznajemy największą ilość punktów.
  4. Głosowanie jest obowiązkowe
   • uczestnicy głosują wyłącznie w półfinałach, w których się znajdują
   • w przypadku rundy półfinałowej, obowiązkiem głosowania w półfinale objęci są wszyscy uczestnicy (automatyczni finaliści są przyporządkowani do głosowania w poszczególnych półfinałach)
   • obowiązkiem głosowania w finale objęci są wszyscy uczestnicy danej edycji (także ci, którzy do finału nie awansowali lub zostali zdyskwalifkowani)
  5. Uczestnik posiada tylko jedną możliwość głosowania w trakcie finału, jak i półfinałów. Po wysłaniu głosów, nie ma możliwości ich modyfikowania.
  6. Niedostarczenie głosów w wyznaczonym do tego celu terminie, będzie wiązało się z dyskwalifikacją.
  7. Zabrania się w przewidzianym okresie konkursowym ujawniania oddanych głosów na poszczególne państwa. Wszelkiego rodzaju spekulacje związane z przebiegiem głosowania lub sugerowanie przyznania punktów jest kategorycznie zabronione i będzie podlegało karze, np. dyskwalifikacji.
 5. Preselekcje
  1. Każdy uczestnik EuroSongs ma prawo do organizacji otwartych preselekcji. Poprzez preselekcje rozumie się przedstawienie wybranych piosenek i wyłonienie z nich swego reprezentanta; w przypadku dyskwalifikacji zwycięskiego utworu reprezentantem zostaje utwór, który zajął miejsce 2, itd.
  2. Format preselekcji, system głosowania oraz sprawy organizacyjne dotyczące preselekcji nie mogą łamać Regulaminu EuroSongs. Uczestnik organizujący preselekcje ma obowiązek przedstawić zasady głosowania oraz sposób liczenia głosów w preselekcjach.
  3. Liczba utworów biorących udział w preselekcjach nie może przekroczyć 4.
  4. Piosenki, biorące udział w preselekcjach muszą być zgodne z Regulaminem EuroSongs.
  5. Preselekcje należy przeprowadzić w przewidzianym okresie czasu, wyłącznie w grupie na Facebooku pod postem z nową edycją.
  6. W trakcie trwania okresu preselekcyjnego, nie ma możliwości zmiany piosenek, biorących udział w preselekcjach. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy któryś z utworów jest niezgodny z Regulaminem Konkursu.
  7. Zwycięzca preselekcji zostaje reprezentantem kraju, nie ma możliwości jego zmiany. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podczas preselekcji dojdzie do remisu. Wówczas ostateczna decyzja o wyborze reprezentanta należy do organizatora preselekcji.
 6. Organizacja
  1. Zwycięzca poprzedniej edycji:
   • ma zagwarantowany udział w finale kolejnej edycji
   • otrzymuje 12 punktów do klasyfikacji ogólnej rankingu dekady
   • ma możliwość wyboru kraju z całego świata
  2. Jeden półfinał odbywa się w momencie, gdy do danej edycji przyjęto od 27 do 30 zgłoszeń.
   • zapewnione miejsce w finale ma TOP10 z poprzedniej edycji (w przypadku, gdy któraś z tych osób nie wyśle zgłoszenia, jego miejsce w stawce finałowej zajmuje osoba z kolejnego miejsca: 11, 12, 13, itd.)
   • do finału awansuje dziesięć państw z najwyższą liczbą punktów
   • w przypadku dyskwalifikacji uczestnika finałowego, jego miejsce zajmuje kolejno: kraj z 11. miejsca w półfinale, w przypadku 2 dyskwalifikacji – kraje z miejsc 11 i 12, itd.
  3. Dwa półfinały odbywają się w momencie, gdy do danej edycji przyjęto od 31 do 40 zgłoszeń.
   • zapewnione miejsce w finale ma tylko zwycięzca poprzedniej edycji (w przypadku, gdy takie państwo nie wyśle zgłoszenia, jego miejsce w stawce finałowej zajmuje kraj z kolejnego miejsca)
   • do finału awansuje po dziesięć państw z najwyższą liczbą punktów z każdego półfinału
   • w przypadku nieoddania głosów przez automatycznego finalistę, do finału awansuje także kraj z 11. miejsca półfinału, w którym zagłosować powinien ów uczestnik
  4. Gdy do danej edycji przyjęto powyżej 40 zgłoszeń odbywają się dwa półfinały
   • zapewnione miejsce w finale ma TOP5 z poprzedniej edycji (w przypadku, gdy któreś z tych państw nie wyśle zgłoszenia, jego miejsce w stawce finałowej zajmuje kraj z kolejnego miejsca: 6, 7, 8, itd.)
   • do finału awansuje po dziesięć państw z najwyższą liczbą punktów z każdego półfinału
   • w przypadku niezagłosowania któregoś z krajów TOP5 poprzedniej edycji, do finału awansuje identyczna liczba krajów znajdujących się pod kreską tego półfinału, w którym kraj z TOP5 głosował
 7. Ogólne
  1. Regulamin przedstawia zasady udziału w Konkursie EuroSongs. Użytkownik akceptuje go z chwilą rejestracji. Łamanie regulaminu może skutkować dyskwalifikacją i wyrzuceniem z konkursu.
  2. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także do przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych i prawa obowiązującego na terenie Polski.
  3. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia. Dopuszczamy udział osób młodszych, na tzw. "okres próbny".
  4. Użytkownik nie może publikować:
   • tej samej treści wiele razy (spamować)
   • przekazów reklamowych (z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik otrzymał aprobatę Administracji)
   • treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową
   • treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go
   • Na wszystkich serwisach EuroSongs (tj. strona, forum, facebook, wiki) obowiązuje również całkowity zakaz publikowania odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz haseł komputerowych, kodów itd., również w sposób niebezpośredni (linki do stron zawierających w/w)
  5. Zabrania się reklamowania oraz zachęcania do wzięcia udziału w innych, konkurencyjnych internetowych konkursach piosenki - wirtualnych Eurowizji.
  6. Uczestnik może korzystać tylko z jednego konta na naszej stronie.
  7. Użytkownicy mają prawo do przedstawienia własnych pomysłów na Konkurs (tj. zmian, udoskonaleń).
  8. Administrator ma prawo nałożenia kary na użytkownika nagminnie utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie Konkursu, w tym również uniemożliwianie pracy Administracji i naruszania zasad netykiety.

Strefy muzyczne

Szczegółowa rozpiska IMAGES