Przyznane nagrody dodatkowe


im. Lubelskiego Fulla
IMAGES Rosja wasileke Otyken - Kykakacha
Złotej Gęsi
IMAGES Ukraina SV SABRINA - Primadonna
IMAGES Rosja wasileke Otyken - Kykakacha
Północna
IMAGES Islandia Szymek79 The Midnight - Neon Medusa
Południowa
IMAGES Izrael marcellele KAYMA - ONSITELOVER
Zachodnia
IMAGES Australia peterek Cat & Calmell - dramatic

Przyznane nagrody specjalne w EuroSongs