Przyznane nagrody dodatkowe


im. Lubelskiego Fulla
IMAGES Izrael jvsnomijee Lina Makhoul - 3 Sneen
Złotej Gęsi
IMAGES Meksyk XCryoxx Pønce - Los Angeles
Północna
IMAGES Szwecja Joel Stella Explorer - Gold Rush
Wschodnia
IMAGES Polska peterek Brodka - Sadza
Bałkańska
IMAGES Macedonia Północna laitur Drella - Night Crawls

Przyznane nagrody specjalne w EuroSongs