Przyznane nagrody dodatkowe


im. Lubelskiego Fulla
IMAGES Hiszpania Konbd321 Nerea Rodriguez - Malibu
Złotej Gęsi
IMAGES Portugalia Qba Nathy Peluso - EMERGENCIA
Północna
IMAGES Norwegia peterek Øystein Hegvik - Tell Me About It
Wschodnia
IMAGES Polska Dżek Bryska - Sennik
Południowa
IMAGES Portugalia Qba Nathy Peluso - EMERGENCIA
Zachodnia
IMAGES Irlandia James Voidie - pushing daisies

Przyznane nagrody specjalne w EuroSongs