Michvl


Edycja Państwo Artysta Piosenka
Finał Msc.
Finał Pkt.
Półfinał Msc.
Półfinał Pkt.
297 IMAGES Islandia aYia Slow
296 IMAGES Litwa Asha Har Shadow
13
86
3
85