Przyznane nagrody dodatkowe


im. Lubelskiego Fulla
IMAGES Kosowo kamilos2676 Dhurata Dora - Harrom
IMAGES San Marino Omen Deddy - Come mai
Złotej Gęsi
IMAGES Stany Zjednoczone Michvl Nena Catalina - Barrunto
Północna
IMAGES Norwegia Miszaelo Vaarin - Lighthouse
Wschodnia
IMAGES Ukraina Dżek Renie Cares - Yakby
Południowa
IMAGES Hiszpania milyktosik The Marías - Hush
Bałkańska
IMAGES Grecja cieplykocyk Keep Shelly in Athens - I Won't Cry

Przyznane nagrody specjalne w EuroSongs